Skip to main content

Algemene voorwaarden

Prijzen en Betaling

 • Tarieven en aanbiedingen kunnen worden gewijzigd.
 • Betaling dient na afloop contant of via PIN te geschieden, tenzij anders overeengekomen vooraf.

Drankenarrangement

 • Het drankenarrangement geldt voor alle deelnemers aan de workshop, tenzij anders overeengekomen vooraf.
 • Het frisdrankarrangement bedraagt €15,-. Indien er toch wijn, bier of 0.0 bier wordt genuttigd, geldt het reguliere arrangement.
 • Het drankenarrangement is van kracht vanaf de start van het koken tot en met de koffie na het dessert. Dranken vóór of na de workshop worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
 •  Het betreft een all-in pakket; bij excessief drankgebruik volgt een toeslag van €5,- per persoon.

Reserveren

 • Wijzigingen in het aantal personen zijn kosteloos tot 1 week voor de afgesproken datum mogelijk.
 • Het definitieve aantal personen vanaf 1 week voor de overeengekomen datum is bindend voor de betaling (conform Uniforme Voorwaarden Horeca).
 • Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: 0% bij annulering een maand van tevoren, 25% bij annulering drie weken van tevoren, 50% bij annulering twee weken van tevoren, en 100% bij annulering één week van tevoren.
 • Een inschrijving is pas bindend na bevestiging per e-mail door Kookstudio De Hooiberg. Reserveringsopties voor een datum gelden gedurende 4 dagen, waarin bevestiging of annulering wordt verwacht.
 • Na deze periode heeft Kookstudio De Hooiberg het recht andere aanvragen voorrang te verlenen.
 • Op maandag tot en met donderdag geldt een minimum van 10 deelnemers, en op vrijdag tot en met zondag 12 personen. Bij onvoldoende deelnemers worden de kosten voor het eten doorberekend.
 • Bij ziekte behoudt Kookstudio De Hooiberg het recht om de reservering te annuleren.

Aanvang en Duur Workshop

 • De standaardduur van een workshop is 5 uur, tenzij anders vermeld (2 uur koken, 2 uur dineren, en een uur speling). De aanvang is op het aangegeven tijdstip in de bevestiging.
 • Bij overschrijding van de afgesproken eindtijd wordt €4,- per persoon per half uur extra in rekening gebracht.

Risico & Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de workshop of arrangement is op eigen risico; het gebruik van onze gereedschappen en apparatuur is op eigen verantwoordelijkheid.
 • Kookstudio de Hooiberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke eigendommen, lichamelijk letsel of andere vormen van schade tijdens het verblijf op de locatie.
 • Deelnemers worden aansprakelijk gesteld bij breuk van apparatuur, materialen of serviesgoed.